Regional Leadership Training Camp

TRẠI CA / CAMP SONGS

ĐỒNG CA KẾT ÐOÀN [Camp A-Dục Theme song]

(Bài ca chính thức của Trại Huấn Luyện A Dục Nhạc sĩ Anh Lạc )

A Dục Vương - Ðây là gương, Nghìn sau vẫn còn truyền lưu chúng ta đạo tâm vô lượng 

A Dục Vương - Ðây là gương, Để cho chúng mình cùng noi gieo rắc tình thương. 

Bầy em đang chờ mong chúng ta 

Chim non cánh yếu, thơ ngây hòa ca. 

Cùng nhau đưa bầy em chúng ta 

Tiến đến đạo thiêng, hào quang chói lòa. 

Tay cầm tay - Ðây đầu giây, Đôi phen xiết chặt tình đoàn áo Lam qua những đêm dầy. 

Tay cầm tay - Vang ngàn mây Đồng ca kết đoàn nguyện tâm ta khó chuyển lay. 


VƯỜN XANH [Camp Lộc-Uyển theme song]

(Bài ca chính thức của Trại Huấn Luyện Lộc Uyển. Nhạc sĩ Lê Cao Phan )

Về đây vun xới, tình thân ái, cho thắm tươi cây cành. 

Về cùng đàn anh, chào bình minh đang nhuốm sương vườn xanh. 

Về đây vun xới, tình thân ái, gieo mến thương quanh mình. 

Về cùng đàn anh, dùng ngày xanh đắp xây gia đình. 

Nghìn tiếng hát rền vườn tươi. 

Dìu mầm non vươn lớn, trong hòa vui. 

Thề quyết chí cùng đàn anh. 

Gây đức tin nơi khu vườn xanh. 
THINGS TO PACK 

Lời dặn chung


CHÙA PHÁP HOA


Điện thoại di động của các quý Huynh Trưởng

Khối Yểm Trợ & Khối Hành Chánh:

 HTr. Đồng Lưu Nguyễn Kim Phụng: (316) 259-7919

Htr. Minh Quang Đoàn Thanh Phong: (214) 912-6648

ĐƠN VỊ :TRẠI SINH:


*  Đồng Phục GĐPT (GĐPT Weekly Uniform)

*  Lễ Phục GĐPT cho: Lễ Khai Mạc, Lễ Phát Nguyện Huynh Trưởng, và Lễ Thọ Cấp (GĐPT Ceremonial Uniform for the Opening Ceremony, Group-Leader’s Pledge Ceremony, and Grade-Level Induction Ceremony)

*  Mũ Tứ Ân


*  Bàn chải & kem đánh răng (Toothbrush, toothpaste)

*  Khăn tắm/lau mặt (Bath/face towels)

*  Xà phòng tắm (Shampoo, soap)


*  Quần áo ngủ (Sleepwear, pajamas)

*  Đồ lót & vớ (Extra undergarments and socks) 

*  Túi ngủ hoặc chăn đắp (Sleeping bag or blanket)

*  Tấm lót để ngủ cho trại sinh nữ (Yoga mat)

*  Áo lạnh mỏng (Light jacket)

(Writing utensils):

*  Giấy trắng, sổ ghi chép (White paper, notebook)

Bút mực (pen), bút lông màu (markers)

Bút chì (#2 pencil), cục tẩy (eraser)

 Please note that #2 pencil is required for taking tests!  


Chai nước lạnh để dùng trong các ngày Trại 

(Water bottle to be used throughout Camp for refilling water)

Túi đeo lưng (Backpack)

Đèn pin (Flashlight)Link cho các trại sinh trả lời những câu hỏi để đăng vào Bản Tin Trại:  https://forms.gle/MjfnUiCGnhH7N6Hg8